Pagina's

MRA-E

Naast deze blog kunt u ook informatie over ons vinden op Metropoolregio Amsterdam. Deze website is voorzien van uitgebreide achtergrondinformatie, beleidsstukken en downloadbare documenten.


MRA-E in het kort

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2020 twintigduizend elektrische voertuigen op de weg. Dat gaat niet vanzelf en daarom hebben de betrokken overheden in 2011 het project MRA-Elektrisch (MRA-E) opgericht. MRA-E werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland, voor de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Het projectbureau bestaat uit ambtenaren (ondersteund door externe experts) met veel kennis op het gebied van elektrische voertuigen, oplaadsystemen en projectmanagement. Door samen te werken en van elkaar te leren, zorgen we voor een snelle uitrol van elektrisch vervoer. 

Knowhow

MRA-E doet dit alles niet zelf, maar gaat actief de boer op als aanjager, luisterend oor en wegwijzer. Het team heeft directe toegang tot alle noodzakelijke knowhow om e-rijden tot een succes te maken. Gemeenten of geïnteresseerde bedrijven hoeven dus niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen bij ons aankloppen.

Kansrijke regio

De regio rondom Amsterdam is om allerlei redenen een kansrijk gebied voor de uitrol van elektrisch rijden. In 2014 waren in de MRA-E gemeenten al zo’n 240 laadpunten geplaatst en drie keer zoveel aanvragen voor nieuwe palen ontvangen. Als dit zo doorgaat, dan bestaat rond 2020 een flink deel van het business-to-business verkeer en woon-werkverkeer uit elektrische auto’s. Een ideaal uithangbord voor een innovatieve regio, met een gezond en duurzaam vestigingsklimaat!

Onze partners

In de dagelijkse praktijk werken we vooral voor (en met) de 82 gemeenten in ons projectgebied. . Daarnaast zien we ook andere overheden, bedrijven, instellingen, consumentenorganisaties, de ANWB, autofabrikanten en fabrikanten van oplaadsystemen als onze natuurlijke gesprekspartners. Beleidsmatig gezien werken we nauw samen met de vier grote steden (G4) en het landelijke Formule-E team.

Onze hoofdsponsors en opdrachtgevers zijn op dit moment:
De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Gemeente Amsterdam
Rijkswaterstaat
Stadsregio Amsterdam
Europa (met name het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en
  Boosting Electromobility Metropoolregio Amsterdam-Utrecht-Rotterdam-ANWB (Life+)

Ook partner worden van MRA-E? Neem dan gerust contact op voor een gesprek.