Pagina's

Life+

Strategische snellaadstations

Strategisch geplaatste snellaadstations (laden in circa 20 minuten) zijn straks essentiële knooppunten in de oplaadinfrastructuur voor elektrisch rijden. MRA-E is daarom verheugd dat de EU in 2012 financiële steun heeft gegeven voor een demonstratieproject met snellaadpunten. Het project, genaamd Boosting Electromobility, is inmiddels in goed gesprek met regionale taxibedrijven, logistieke bedrijven, brancheorganisaties, energie- en netwerkbedrijven. Zulke ‘veelrijders’ hebben relatief veel invloed op de luchtkwaliteit in de steden en daarbuiten. Daarom krijgen zij als eerste een aanbod om snelladers voor hun wagenpark te installeren en te gebruiken.Leerervaringen 

Het demonstratieproject is uitdrukkelijk ook bedoeld om van te leren. De genoemde bedrijven zijn er dan ook nauw bij betrokken en hun gebruikservaringen worden systematisch verzameld en geëvalueerd. Denk daarbij aan de optimale plaatsing van een snellader, gebruiksresultaten en betrouwbaarheid. Zodra er sprake is van interessante resultaten, deelrapportages en publicaties, worden die ondermeer op deze website vermeld.

Nationale bundeling krachten

Boosting Electromobility richt zich overigens niet alleen op de Metropoolregio Amsterdam. Rotterdam, Utrecht en de ANWB zijn onze partners in het project, en ook zij krijgen steun van Life+ om een aantal snellaadpunten te plaatsen. Door onze kennis en ervaringen te bundelen zijn we straks optimaal voorbereid voor het opschalen van de oplaadinfrastructuur.

Achtergrond

Het EU programma heet voluit Life+ Environment Policy and Governance en het genoemde snellaadproject staat officieel bekend als Boosting Electromobility Metropoolregio Amsterdam-Utrecht-Rotterdam-ANWB. De gedachte achter het project is dat een goede stedelijke luchtkwaliteit alleen mogelijk is met een transitie naar elektrisch vervoer. Die transitie gaat alleen lukken als de overheid proactief bijdraagt aan de benodigde randvoorwaarden. Daarom richt het project zich met name op de oplaadinfrastructuur:

  • Krachtige impuls aan de oplaadinfrastructuur in de MRA, Rotterdam en Utrecht;
  • Bevordering van de geografische spreiding van oplaadinfrastructuur in de Randstad;
  • Samenwerking tussen de projectpartners bevordert kennisdeling;
  • Werken aan een uniform, interregionaal netwerk van oplaadpunten.


Project funded with contribution from the 
LIFE financial instrument of the European UnionLife+ website

Kijk voor meer achtergronden en details op Life +