Pagina's

1 maart 2016

Kennisuitwisseling helpt e-rijden vooruit

Op 13 en 14 april vindt in Amsterdam de AVERE E-mobility Conference plaats. De conferentie trekt experts vanuit de hele wereld. Een mooi moment om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Mis ‘m niet! 

Op de conferentie delen landen, steden, bedrijven en kennisinstellingen hun ideeën, visies en best practices. Ook MRA-E is van de partij. Projectleider Maarten Linnenkamp is moderator van de workshop Cities and environment: towards clean, healthy and low-noise. De conferentie moet uitmonden in een gedeelde visie op e-mobiliteit en een advies voor EU-ministers van milieu en van transport. Die komen op 14 en 15 april in Amsterdam samen. Onder Nederlands EU-voorzitterschap gaan zij dan voor het eerst informeel met elkaar in gesprek over smart en green mobility.

Elektrisch rijden stopt niet bij de grens
Bijeenkomsten als de AVERE E-mobility Conference helpen het e-rijden vooruit. “E-rijden stopt niet bij de grens”, aldus Linnenkamp, “en dus is het belangrijk dat we onze kennis en ervaring delen. Daar is deze conferentie een platform voor.” In februari was MRA-E ook al op een werkconferentie in Keulen. Hier gingen stakeholders uit Europese steden en regio’s in gesprek met leden van de Europese Commissie. De commissieleden, die op een abstract niveau beleid formuleren voor e-vervoer, kregen een scherper inzicht in wat er in het werkveld speelt. Linnenkamp: “Vanuit MRA-E hebben we onderstreept dat het belangrijk is dat Europa doestellingen formuleert. Bijvoorbeeld voor het te realiseren aantal e-voertuigen, met sancties als dat niet lukt. Dat kan lidstaten helpen om budgetten vrij te maken en het e-rijden in Europa een boost geven.”

Nederland e-gidsland
Met Europese steden en regio’s die het e-rijden actief stimuleren, zoals in Engeland, Spanje en Portugal, voert MRA-E structureel overleg. Maar ook buiten Europa zijn er waardevolle contacten. Linnenkamp: “Eind februari ontvingen we een delegatie uit Kuala Lumpur en in april verwachten we een vertegenwoordiging uit de regio Shanghai, waar we al langer contact mee hebben. Voor hen is Nederland een gidsland, vanwege de manier waarop wij het e-rijden in de metropoolregio Amsterdam uitrollen. Omgekeerd zijn wij erg geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van wat daar speelt; China is hard op weg om een toonaangevende producent van e-voertuigen te worden.”