Pagina's

7 april 2015

Nieuwe aangescherpte aanbesteding van start

De provincie Noord-Holland start voor het project MRA-E een openbare Europese aanbesteding voor laadpalen. Deze volgt op de aanbesteding uit 2014 die is ingetrokken om de kaders en richtlijnen van de opdracht scherper te formuleren. Tijdens de beoordeling van de eerdere inschrijving bleek namelijk dat die aanbesteding een flexibele invulling van de inkoop van oplaadobjecten in de weg stond, terwijl het doel van MRA-E juist is om meer marktwerking, maatwerk en innovatie te stimuleren.

Nieuwe kaders en richtlijnen
In deze aanbesteding is beter tegemoet gekomen aan de wens tot marktwerking door het aantal aanbestede oplaadobjecten te maximeren op 200. Daarnaast moeten de oplaadobjecten in een periode van maximaal een half jaar worden geplaatst. Kleinere en kortlopende opdrachten bieden namelijk de mogelijkheid om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt van oplaadinfrastructuur.
Ook is er nu voor gekozen om een eenduidig tarief te hanteren voor de laaddienst; de zogenaamde ‘all-in fixed price’. Geen bijkomende of onverwachte kosten voor het gebruik van de laaddienst maar een eenduidige prijs. Zo weten e-rijders al voor het laden aan een openbare oplaadpaal waar ze aan toe zijn.
 
Regierol voor overheid
MRA-E wil elektrisch vervoer stimuleren waarbij de kosten van het rijden op elektra goedkoper is ten opzichte van het rijden op benzine. Tegelijkertijd stimuleert de overheid/MRA-E de ontwikkelingen in de markt door laaddienstverleners via aanbestedingen in concurrentie te laten inschrijven. Zo ontstaat een situatie waarbij de overheid regie houdt op de openbare ruimte maar waarbij de markt zich kan ontwikkelen. MRA-E wil aan kunnen sluiten bij innovaties, zoals pilots met snelladen en de verdere uitrol van duurzame energieopwekking gekoppeld aan oplaadinfra.
Ook de inrichting van de openbare ruimte is een zaak van de overheid: samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd in MRA-E willen voldoende ruimte om daarin een sturende rol te hebben.

Tenderned
De nieuwe aanbesteding kunt u hier vinden op Tenderned. Voor meer informatie over de inhoud van de aanbesteding kunt contact opnemen met Maaike Vallenduuk via mail m.vallenduuk@amsterdam.nl of op telefoonnummer 06 46 710 140.