Pagina's

27 april 2015

MRA-E praat met e-rijders uit de regio

Woensdag 22 april sprak MRA-E met e-rijders uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Doel van de avond, die geleid werd door Buro Hapklaar, was aan de hand van scenario’s inventariseren hoe het elektrisch rijden in Nederland er in de dagelijkse praktijk uitziet, wat er mist en wat er beter kan.

Persona’s

Aan de hand van twee persona’s, fictieve Nederlanders met een elektrische auto, die een bepaalde afspraak hadden ergens in Nederland werd in twee groepen nagedacht over hoe deze twee persona’s hun reis in een elektrische auto het beste konden voorbereiden en uitvoeren. Eerst werd de reis uitgestippeld en de acties die de persona’s genoodzaakt zijn uit te voeren om van A naar B te komen én weer terug. Daarna werd gekeken wat er allemaal op dit moment mist om dergelijke reizen gemakkelijk(er) te maken en werden ook de successen met elkaar gedeeld.
 
Al gauw werd duidelijk dat e-rijders het een sport vinden om langere einden te rijden en dat zo efficiënt mogelijk te doen. Een goede voorbereiding de avond tevoren wordt niet gezien als belastend. Een app voor de openbare laadpalen waarin alle inhoud van de bestaande beschikbare apps bijeengebracht is, komt naar voren als het grootste gemis.

Binnenkort komt Buro hapklaar met een analyse van alle  ingebrachte informatie. Die kunt u lezen op onze site.