Pagina's

30 januari 2015

Elektrische auto tot 2021 aantrekkelijk

Het kabinet blijft ook in de jaren 2017 tot en met 2020 de aanschaf van elektrische en semi-elektrische auto’s stimuleren. Dat blijkt uit de antwoorden die minister Kamp van Economische Zaken onlangs gaf op Kamervragen.

Voor een elektrische auto gelden andere bijtellingstarieven dan voor benzine- of dieselauto’s. Tot 1 januari 2015 waren volledig elektrische auto’s helemaal vrijgesteld van bijtelling, maar daar is onlangs verandering in gekomen. Als de auto te naam gesteld wordt vóór 31 december 2015, mag voor een elektrische auto gedurende zestig maanden een bijtellingspercentage van 4% worden gehanteerd. Voor een hybride auto is dit percentage 7%. (De CO2-uitstoot moet dan lager zijn dan 50 gram per kilometer).

In de jaren 2008 tot en met 2013 kostte de stimulering van zuinige auto’s de overheid €6,4 miljard aan belastingderving. De Tweede Kamer heeft daarover vragen gesteld aan het kabinet, maar dat ziet geen reden om te stoppen met het stimuleren van de aanschaf van elektrische en semi-elektrische auto’s. Volgens minister Kamp wegen de voordelen van de aanschaf van elektrische auto’s sterk op tegen de kosten. Daarnaast zijn elektrische auto’s pas sinds 2012 echt op de markt en vormen ze daarom een relatief klein deel van die € 6,4 miljard.

In de Autobrief 2.0 zal het kabinet medio 2015 uiteenzetten hoe het de aanschaf van zeer zuinige auto’s van 2017 tot en met 2020 wil stimuleren.

Bron: www.rendement.nl

Bekijk hier de beantwoording van kamervragen over fijnstofproductie van elektrische auto’s.