Pagina's

27 november 2014

MRA-E scherpt aanbesteding laadpalen aan

In maart 2014 is de provincie Noord-Holland namens het project MRA-E een openbare Europese aanbesteding voor  laadpalen gestart. Hiermee zou voorlopig aan de bestaande behoefte aan laadcapaciteit van de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden voldaan. Tijdens de beoordeling van de inschrijving bleek dat de aanbesteding een flexibele invulling van de inkoop van oplaadobjecten in de weg staat terwijl het doel van MRA-E juist is meer marktwerking, maatwerk en innovatie te stimuleren. Daarom is besloten de aanbesteding in te trekken en de kaders en richtlijnen van een aanstaande opdracht scherper te formuleren.  

Regierol voor overheid
MRA-E wil elektrisch vervoer stimuleren waarbij de kosten van het rijden op elektra goedkoper is ten opzichte van het rijden op benzine. Tegelijkertijd stimuleert de overheid/MRA-E de ontwikkelingen in de markt door laaddienstverleners via aanbestedingen in concurrentie te laten inschrijven. Zo ontstaat een situatie waarbij de overheid regie houdt op de openbare ruimte maar waarbij de markt zich kan ontwikkelen. MRA-E wil aan kunnen sluiten bij innovaties, zoals pilots met tariefdifferentiatie, snelladen en de verdere uitrol van duurzame energieopwekking gekoppeld aan oplaadinfra.
De inrichting van de openbare ruimte is een zaak van de overheid: samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd in MRA-E willen voldoende ruimte om daarin een sturende rol te hebben.

Nieuwe aanbesteding
Regie op laadkosten en het snel kunnen inspelen op (prijs)ontwikkelingen en innovaties was met de huidige aanbesteding juridisch niet goed mogelijk. Zodra de nieuwe aanbesteding klaar is, wordt deze  op de markt gezet.