Pagina's

3 oktober 2014

Uitnodiging Workshop MRA-Elektrisch op Ecomobiel

Publieke laadinfrastructuur:
overheid en marktpartijen bundelen krachten

woensdag 8 oktober, 11.45-12.30 uur, AHOY Rotterdam

Graag attenderen we u op onze workshop Publieke laadinfrastructuur; overheid en marktpartijen bundelen krachten op woensdag 8 oktober op de vakbeurs Ecomobiel.

Nu er meer dan 45.000 elektrische auto’s in Nederland rondrijden neemt de vraag naar openbare oplaadpunten bij gemeenten flink toe. Het is voor individuele gemeenten meestal geen optie om zelf de oplaadinfrastructuur te realiseren. Het onderwerp is nieuw, de kosten van oplaadpalen zijn nog hoog en vaak past dit niet binnen het budget van gemeenten. MRA-Elektrisch bundelt daarom de krachten en organiseert aanbestedingen voor openbare oplaadpunten voor de gemeenten in provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De overheid houdt de regie en de markt werkt toe naar een model waarbij marktpartijen zonder overheidssteun laadpalen plaatsen. Leasemaatschappijen en automerken financieren de palen mee. Zo wordt het voor gemeenten eenvoudig en betaalbaar om palen te plaatsen en de groei van elektrische auto’s worden gefaciliteerd. Tijdens deze workshop schetst Maarten Linnenkamp, projectmanager van MRA-Elektrisch de in’s and out’s.

Highlights:
• 1.400 oplaadpunten voor gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
De voordelen van gezamenlijk aanbesteden voor gemeenten
De regierol van overheid bij de aanleg van openbare laadinfrastructuur
De samenwerking tussen overheid en marktpartijen

U bent van harte welkom bij deze workshop!

Hier kunt u zich registreren voor een gratis bezoek aan Ecomobiel.

  
Entreekaarten op de beursvloer kosten €35.