Pagina's

4 juli 2014

Feestelijke bijeenkomst 1400 oplaadpunten voor
3 provincies

Op donderdag 3 juli werd in Nieuwegein, tijdens een feestelijke MRA-Elektrisch bijeenkomst, stilgestaan bij de stappen die het afgelopen jaar door overheden en marktpartijen gezamenlijk zijn gezet op het gebied van elektrisch vervoer in de drie provincies.

De gedeputeerden Elisabeth Post en Ralph de Vries van Noord-Holland en Utrecht de bekrachtigden de samenwerking. Naast de gemeenten in Noord-Holland en Flevoland, worden ook de gemeenten in Utrecht van MRA-Elektrisch oplaadpalen voorzien. De 200 oplaadpunten uit de eerste aanbesteding staan inmiddels op straat. Een tweede aanbesteding van nog eens 1.200 oplaadpunten is geen overbodige luxe, want de vraag bij veel gemeenten is groot.

Peter Snoeren, wethouder Nieuwegein: "Ik ben blij dat we mee kunnen doen in deze provinciale samenwerking en 25 extra oplaadpalen in Nieuwegein kunnen plaatsen. Inwoners en bezoekers met elektrische auto’s kunnen daardoor goed terecht in Nieuwegein en dat is goed voor ons leefklimaat.”