Pagina's

9 april 2014

Taxivervoer Schiphol vanaf najaar elektrisch

Vanaf het najaar 2014 gaan taxibedrijven Zorgvervoercentrale Nederland B.V. (ZCN),  Willemsen-de Koning B.V. en Bergisch, Boekhoff & Frissen B.V. (BBF)meer dan 100 elektrische auto’s rijden van de luchthaven Schiphol. Schiphol heeft in een aanbesteding voor taxi's voorwaarden opgenomen voor schoon vervoer. Dit leidt tot vergroening van het personenvervoer van en naar de luchthaven, een verbeterde luchtkwaliteit en een stimulans van het Nederlandse bedrijfsleven tot groene groei. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), MRA Elektrisch (samenwerkende overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) en Amsterdam Elektrisch stimuleerden Schiphol en taxiorganisaties tot deze stap.

In de aanbesteding van de nieuwe taxiconcessie op Schiphol is de inzet van schoon vervoer aanzienlijk gestimuleerd in het gunningsmodel. Het resultaat is dat er vanaf najaar 2014 voornamelijk elektrische taxi’s op Schiphol gaan rijden. Het gaat om meer dan 100 volledig elektrische taxi’s. Decisio en APPM Management Consultants hebben in opdracht van RVO.nl, het Formule E-team en MRA-ElektrischSchiphol van inhoudelijke kennis voorzien en uiteindelijk geënthousiasmeerd om schone voertuigen te belonen in de aanbesteding.

Verschonen taxi’s
De taximarkt wordt gezien als één van de kansrijke marktsegmenten voor elektrisch vervoer. Taxi’s maken veel kilometers met vervuilende dieselmotoren. Door elektrisch te rijden kunnen ze een relatief grote bijdrage leveren aan gezondere lucht. RVO.nl stimuleert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken samen met MRA-E en de Amsterdam Elektrisch schoner taxivervoer. Dagelijks rijden er bijna 2.100 taxi’s tussen Amsterdam en Schiphol, zo’n 80% van het totaal aantal taxiritten vanaf Schiphol.

Laadinfrastructuur
Om ervoor te zorgen dat een chauffeur van een taxi met een volle accu kan starten leggen de gemeente Amsterdam en MRA-Elektrisch openbare oplaadpunten aan waar ook de taxibedrijven gebruik van kunnen maken. MRA-E ondersteunt Schiphol daarnaast bij het realiseren van oplaadinfrastructuur, door te onderzoeken hoe binnen een straal van twee kilometer van Schiphol snelladers gerealiseerd kunnen worden.

Meer informatie
Om taxibedrijven te informeren over de kansen van elektrisch vervoer heeft MRA-E samen met RVO.nl de brochure Elektrische taxi, kansen van elektrisch rijden voor taxi-bedrijven opgesteld. Deze is hier te bekijken.

Alle informatie over de subsidieregelingen van Amsterdam Elektrisch voor taxi’s zijn te vinden op www.amsterdam.nl/zakelijkeveelrijder.

Klik hier voor meer informatie over de regeling emissiearme taxi’s.