Pagina's

11 maart 2014

Persbericht:
MRA-E start Europese aanbesteding laadpunten

1.200 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s

 
Om aan de vraag naar elektrische laadpunten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te voldoen organiseert MRA-Elektrisch (MRA-E) een Europese aanbesteding. Sinds juli 2013 plaatst de combinatie Nuon/Heijmans 200 openbare oplaadpunten in opdracht van MRA-E. In de meer dan 80 gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn echter meer laadpunten nodig. Gister is een een Europese aanbesteding voor nieuwe laadpunten gestart. Met 1.200 laadpunten extra kan naar verwachting de komende tijd worden voldaan aan de vraag in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Gezamenlijke financiering oplaadpunten
De groei van elektrische auto’s in Nederland neemt nog steeds toe. Er rijden op dit moment al meer dan 30.000 elektrische voertuigen rond en er komen de komende tijd nog veel voertuigen bij. De gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hebben samen honderden aanvragen van bewoners en bedrijven die voor het laden van hun elektrische auto een openbaar laadpunt nodig hebben. Het is voor individuele gemeenten meestal geen optie om zelf de oplaadpalen te organiseren. MRA-E organiseert de aanbesteding, selecteert een marktpartij die de palen gaat plaatsen en adviseert de gemeenten. Door als overheden samen op te trekken, wordt volume gecreëerd en dit helpt om een economisch zo gunstig mogelijke aanbieding te krijgen vanuit de markt.

De MRA-E laadpunten worden mogelijk gemaakt door gezamenlijke financiering van de provincies Noord-Holland, Flevoland Utrecht, de Stadsregio Amsterdam, het Life+ programma van de EU en marktpartijen. Hierdoor wordt het voor gemeenten eenvoudig en betaalbaar om palen te plaatsen en kan de groei van elektrische auto’s worden gefaciliteerd.

Meer informatie:
Christine van ’t Hull, MRA-Elektrisch, 06 51 914 135
www.mrae.nl

Voor een aankondiging van de Europese aanbesteding zie: www.tenderned.nl
Bekijk ook onze film over Publiek private samenwerking bij het realiseren van oplaadpunten: www.youtube.com/watch?v=efRS8ttVq2U