Pagina's

25 maart 2014

Openbare laadpalen: goedkoper, kleiner én slimmer?!

Nu laadpalen in steeds grotere aantallen worden geproduceerd, rijst bij veel gemeenten de vraag of de palen ook goedkoper kunnen worden. Uiteraard met behoud van kwaliteit, en liefst nog slimmer dan ze nu al zijn. MRA-E is daarom aan tafel geschoven met een paar bekende producenten van laadpalen om dit te onderzoeken. Doel van de samenwerking is om de fabrikanten te inspireren tot een nieuwe generatie laadpalen: goedkoper, gebruiksvriendelijker en slimmer. Door kleine innovatieve marktpartijen aan te trekken via aanbestedingen voor bijvoorbeeld dertig laadpalen wordt vernieuwing op het gebied van laadpalen gestimuleerd.

Laadpaal plaatsen door een aannemer?
 
Op dit moment zijn bij het plaatsen van een laadpaal diverse partijen betrokken. De aannemer van de energieleverancier plaatst de laadpaal; de aannemer van de gemeente richt een geschikte parkeerplaats in en de aannemer van de netbeheerder sluit het energienetwerk op de paal aan.
Kan dat niet efficiënter? MRA-E start samen met Alliander en Stedin een pilot met het één arbeidsgang-model. Één aannemer voor al het werk. Deze aannemer richt een geschikte parkeerplaats in, plaatst de paal en sluit het energienetwerk aan. Met als gevolg geen onnodige extra kosten zoals drie keer voorrijkosten. En, minstens zo belangrijk, minder overlast voor de omwonenden.

Slim laden: variabele prijzen aan de paal 
Het energietarief voor het laden van een elektrisch voertuig is zowel in dal- als piektijden gelijk, ongeveer €0,30 per kW. Het resultaat is dat gebruikers van een elektrisch voertuig massaal opladen tijdens piektijden, met name na werktijd tussen 17.00-19.00 u. Het risico ontstaat dat het energienet in deze piektijd, als ook door thuiskomers binnenshuis veel stroom wordt gebruikt, overbelast raakt. Samen met de markt onderzoekt MRA-E slim laden. Het energietarief is variabel: dalprijzen en piekprijzen. Ideeën om het slimme laden te bewerkstelligen zijn bijvoorbeeld: 
  • Een energiekaart die bepaalt in welke tijd je mag laden en daarmee ook wat het tarief is dat betaald wordt;
  • Een App die aangeeft wanneer de energieprijs het laagst of hoogst is en de gebruiker kan met de App en verkregen informatie zelf bepalen/aangeven wanneer de auto geladen wordt. Op dit moment is dit al mogelijk in de TeslaS.