Pagina's

18 november 2013

Provincie Utrecht doet mee met aanbesteding oplaadpalen MRA-Elektrisch

De provincie Utrecht sluit aan bij de aanbesteding van de Metropool Regio Amsterdam en gaat investeren in openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Hierdoor kunnen ook gemeenten in de provincie Utrecht straks voorzien in de vraag naar openbare oplaadpalen. De oplaadpunten worden mogelijk door gezamenlijke financiering van overheden en marktpartijen. Per laadpaal draagt de provincie 2.000 euro bij.
MRA-Elektrisch staat klaar om een Europese aanbesteding te beginnen voor 800 openbare oplaadpunten voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Met nu aanvullend nog eens 400 oplaadpunten voor Utrecht ontstaat er volume. Samen optrekken als overheden helpt om een economisch zo gunstig mogelijke aanbieding te krijgen vanuit de markt.

Voorzien in groeiende vraag
Er is grote behoefte aan openbare laadpalen omdat het aantal elektrische auto's harder groeit dan de oplaadinfrastructuur. MRA-E wil dan ook snel beginnen met de aanbestedingsprocedure. 'Nu nog een bijdrage van het Rijk en we kunnen van start,' aldus Maarten Linnenkamp, projectmanager MRA-Elektrisch. Alhoewel de kosten van laadpalen de afgelopen jaren al flink gedaald zijn door samenwerking tussen markt en overheid is het plaatsen en exploiteren van laadpalen op dit moment nog niet rendabel. De verkoop van stroom levert nog onvoldoende op omdat er nog geen grote aantallen elektrische auto’s rijden. Om de markt op gang te brengen moeten er nu collectief nog de benodigde investeringen worden gedaan.