Pagina's

8 november 2013

Aanbesteden 800 oplaadpunten in startblokken

MRA-Elektrisch staat klaar om een Europese aanbesteding te beginnen voor 800 openbare oplaadpunten voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Daar is grote behoefte aan, omdat het aantal elektrische auto's harder groeit dan de oplaadinfrastructuur. MRA-E wil daarom snel beginnen met de aanbestedingsprocedure. De oplaadpunten worden mogelijk door gezamenlijke financiering van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam, gemeenten en marktpartijen (zoals leasemaatschappijen). "Met nog een bijdrage van het Rijk kunnen we van start,” aldus Maarten Linnenkamp, projectmanager MRA-Elektrisch.

Samenwerking markt en overheid
De kosten van laadpalen zijn de afgelopen jaren al flink gedaald door samenwerking tussen markt en overheid. Toch is het plaatsen en exploiteren van laadpalen op dit moment nog niet rendabel. De verkoop van stroom levert nog onvoldoende op, omdat er nog geen grote aantallen elektrische auto’s rijden. Maarten Linnenkamp: ”Om de markt op gang te brengen moeten we nu nog collectief de benodigde investeringen doen. Ik hoop daarom dat we de gesprekken met het Rijk snel kunnen afronden."