Pagina's

6 september 2013

MRA-E organiseert EU conferentie in Haarlem

Op 10 oktober is Haarlem even het internationale centrum voor elektrisch vervoer. Maar liefst 150 mensen uit landen rond de Noordzee ontmoeten elkaar op de E-mobilty NSR conferentie, georganiseerd door de provincie Noord-Holland en MRA Elektrisch. Onderwerp is ‘Policy, Practice and Profitabilty’ van elektrisch vervoer. Ook de ons omringende landen zijn druk bezig met de ontwikkeling en stimulering van elektrisch vervoer. Daarbij doen zich vergelijkbare vraagstukken voor op het gebied van beleid, financiering, techniek en praktische uitvoering. Dit betekent dat we van elkaar kunnen leren. Om die reden staat tijdens de conferentie kennisdelen en netwerken centraal.